Skip to content

AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

az Art. a GDPR 13. cikke

__________________________________________________________________________

 1. A DOKUMENTUM TARTALMA ÉS CÉLJA

1.1. Ez a dokumentum az ügyfeleink és a szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődők által a www.camellia-tea.eu weboldal látogatói által megadott személyes adatok védelmére vonatkozó információkat tartalmazza.

1.2Ez a dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt (az érintetteket) az Ön jogairól, és egyértelmű tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezeléséről.

1.3 Nagyra értékeljük az Ön bizalmát, hogy személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja, ezért a személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvénynek és az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelően kezeljük, azaz. Az általános adatvédelmi rendelet, amely 2018. május 25-én lépett hatályba, és amelyet általában GDPR néven ismernek. Az előző mondatban szereplő rendeletszámra kattintva közvetlenül a rendelet szövegéhez juthat el, valamint az alábbiakban hivatkozott jogi rendelkezések pontos szövegéhez.

1.4. A tartalom, amely ebben a dokumentumban vár rád:

 1. A dokumentum tartalma és célja
  2. Személyes adatok kezelője – kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?
  3. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel és hogyan szerezzük meg azokat?
  4. Milyen célból és mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?
  5. Tájékoztatás az Ön adatvédelmi jogairól
  6. Egyéb fontos információk a jogok gyakorlásához

__________________________________________________________________________

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE

KIK VAGYUNK ÉS HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

AG FOODS Group a. s.

ID 05651531

Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno

a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett társaság, B 7823-as betűjelzéssel.

e-mail: info.cz@agfoods.eu, telefon: +420 518 777 011,

Web: http://www.agfoods.eu

__________________________________________________________________________

 1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT DOLGOZUNK FEL ÉS HOGYAN SZEREZZÜK MEG AZOKAT?

3.1. Az Ön által megadott adatokat feldolgozzuk. Konkrét esetekben ez különösen a weboldalon található űrlapok kitöltésével történő adatszolgáltatás, a weboldalunkon létrehozott felhasználói fiókba történő adatbevitel, a szerződések és kapcsolódó dokumentumok előkészítése során, valamint a szerződések végrehajtásával kapcsolatban (azaz áruk szállításával, szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban), személyes kapcsolatfelvétel során, telefonon, írásban, e-mailben vagy más kommunikációs eszközökkel (szöveges üzenetek, üzenetek olyan alkalmazásokban, mint a Skype, FB messenger) történő adatszolgáltatás.

3.2. Azokat az adatokat is feldolgozzuk, amelyeket Ön maga tesz közzé az interneten, különösen a közösségi hálózatokon (pl. Facebook, Instagram, Linkedin), valamint a nyilvános nyilvántartásokból származó adatokat (különösen az Ön azonosító adatainak szerződésekben való feltüntetése vagy ellenőrzése céljából).

3.3. Ha bizonyos személyes adatok meghatározott adatkezelési célokra történő feldolgozásához az Ön hozzájárulására van szükségünk, akkor ezeket az adatokat csak az Ön hozzájárulásával kezeljük az adott célra.

3.4. Az adatokat Ön elvileg önkéntesen adja meg nekünk, csak bizonyos esetekben nem tudjuk a megrendelt árut az adatok megadása nélkül kiszállítani (pl. ha egy bizonyos címre kell küldenünk, és Ön nem adja meg azt). Ön csak akkor köteles adatokat szolgáltatni nekünk, ha ezt törvény közvetlenül előírja.

3.5. A személyes adatok tartozhatnak a „közönséges személyes adatok” kategóriájába vagy lehetnek
különleges adatkategóriák, azaz érzékeny adatok, ahol a törvény szigorúbb feltételeket szab a feldolgozásra.

3.6. Az általunk feldolgozott közös személyes adatok:

Keresztnév, vezetéknév, cím, cím, azonosítószám, telefonszám, e-mail, IP-cím, cookie-k, információk az Ön által megrendelt árukról és szolgáltatásokról, információk arról, hogy milyen árukat vásárolt tőlünk, fényképek az élő találkozóinkról/oktatási rendezvényeinkről, amelyeken részt vett, videók ezekről az eseményekről.

3.7. A személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeljük.

__________________________________________________________________________

 1. MILYEN CÉLBÓL ÉS MENNYI IDEIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT
  ÉS MI JOGOSÍT FEL MINKET ERRE?

4.1. Személyes adatok feldolgozása szerződéskötés és szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából

Annak érdekében, hogy szerződést köthessünk Önnel, és kiszállíthassuk az Ön által megrendelt árut, valamint hogy az Önnel kapcsolatos kommunikációt folytathassuk, a következő általános személyes adatokat kezeljük: név, vezetéknév, cím, cím, nyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím.

Ezen adatok feldolgozásának jogcíme (felhatalmazása) közvetlenül a közöttünk létrejött szerződés szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében történik. Ilyen kötelezettség lehet például a megrendelt áru leszállítása. Ennek nem kell hagyományos nyomtatott formában, személyesen aláírt szerződésnek lennie. Ez lehet például.
a szóban, telefonon vagy a weboldalon található megrendelőlap kitöltésével és elküldésével kötött szerződés, valamint az ilyen megrendelés visszaigazolása.

Ebből a célból a személyes adatokat a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára kezeljük. A szerződéses kapcsolat megszűnése után egyes adatokat a jogi kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdekek miatt őriznek meg, amint azt a jelen dokumentum következő szakaszaiban olvashatja.

4.2. Személyes adatok feldolgozása a számviteli és adózási kötelezettségek teljesítése céljából
és egyéb jogszabályok

Az alkalmazandó jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében, különösen a számvitel, az adójog és az archiválás területén, a következő adatokat kezeljük: név, vezetéknév, cím, cím, nyilvántartási szám, adószám.

Az adatok feldolgozásának időtartamát közvetlenül a vonatkozó jogi szabályozás határozza meg, amely kötelez minket az adatok feldolgozására.

4.3. Személyes adatok feldolgozása jogos érdekeink vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából

A jogos érdek a helyzetek széles körére terjedhet ki. Ezért tájékoztatjuk Önt
a jogos érdekek, amelyek miatt személyes adatokat kezelünk:

 • A jogos érdek a jogaink és jogi követeléseink védelme és bizonyítása, különösen a megkötött szerződésekből vagy az okozott károkból eredő jogok és jogi igények. E célból a személyes adatokat a szerződéses együttműködés végétől, illetve az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 4 évig kezeljük, ha nem jött létre szerződés. Ezt a határidőt a követelések elévülési idejéhez viszonyítva állapítják meg, figyelembe véve, hogy a
  nem kell azonnal, a másik fél által benyújtott keresetről azonnal tudomást szereznünk. E célból a szerződésekből és az egymással folytatott kommunikációnkból származó adatokat tároljuk.
 • Ezen túlmenően a közvetlen marketing jogos érdeknek minősül. Kereskedelmi kommunikáció küldése céljából az ügyfeleink következő személyes adatait kezeljük: név, vezetéknév, cím, e-mail cím. Az e-mailben található linkre kattintva bármikor leállíthatja az e-mailben küldött kereskedelmi üzenetek fogadását. Ha a klasszikus nyomtatott űrlapot, telefonhívást vagy valamelyik kommunikációs alkalmazást, például skype-ot, messenger-t használunk, hogy ajánlatot vagy információt küldjünk Önnek az újdonságainkról, akkor ezt akkor is tiszteletben tartjuk, ha Ön tudatja velünk, hogy nem kíván további kapcsolatot.

4.4. Személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján

Ha beleegyezését adja, személyes adatait feldolgozzuk, hogy termékajánlatokat küldjünk Önnek. Ehhez a feldolgozáshoz szükségünk van az Ön hozzájárulására, ha Ön nem az ügyfelünk. Ezen túlmenően, ha Ön további hozzájárulását adja, személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében is, hogy üzleti partnereink szolgáltatási/termékajánlatokat küldjenek Önnek.

Mielőtt megadná nekünk a hozzájárulását, tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen adatokra és milyen konkrét célra vonatkozik a hozzájárulás. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ha azonban az Ön személyes adatainak egy részét más jogcím alapján is kezeljük, akkor az Ön személyes adatait e célokból a hozzájárulásának visszavonása után is tovább kezeljük, mivel ezekhez a konkrét célokhoz nem szükséges a hozzájárulás.

4.5. Személyes adatok másokkal való közlése

Segítségünkre vannak más személyek, akik adatfeldolgozóként járnak el annak biztosítása érdekében, hogy teljesítsük bizonyos szerződéses vagy jogi kötelezettségeinket. Ide tartoznak különösen az együttműködő könyvelők, ügyvédi iroda(k), adattárolók, szoftveralkalmazások szolgáltatói és mások. Az adatfeldolgozókkal írásbeli szerződéseket kötöttünk, amelyekben vállalják az adatvédelmi kötelezettségeket az Ön adatainak biztonsága érdekében.

Ezen adatok feldolgozója elsősorban az anyavállalat AG FOODS Group a.s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, ID 05651531.

A személyes adatokat az illetékes közigazgatási hatóságoknak is átadjuk, ha erre jogszabály kötelez bennünket (azaz különösen olyan ellenőrzés esetén, amely során az illetékes hatóság jogosult személyes adatok benyújtását kérni).

__________________________________________________________________________

 1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖN EGYÉB ADATVÉDELMI JOGAIRÓL

5.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ez a jog arra vonatkozik, hogy megerősítse, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor hozzáférjen ezekhez az adatokhoz és az azok feldolgozására vonatkozó információkhoz.

5.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ez az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítéséhez való jog. Az adatkezelés céljait figyelembe véve Ön jogosult arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítse, többek között kiegészítő nyilatkozat (amelyben teljes körű adatokat ad meg) benyújtásával.

5.3. A személyes adatok törléséhez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

A törvény vagy a GDPR által előírt esetekben Ön jogosult kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait (a GDPR 17. cikke felsorolja az okokat, beleértve azokat a kivételeket, amelyek esetén a törlésre nem kerül sor).

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Art. 18 GDPR értelmében joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Art. 20 GDPR értelmében joga van ahhoz, hogy személyes adatait megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha technikailag megvalósítható, joga van ahhoz, hogy közvetlen átadást kérjen egy másik rendszergazdához.

5.6. Tiltakozási jog

Amennyiben személyes adatokat jogos érdekből kezelünk, Önnek joga van tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen, és akkor a továbbiakban nem kezeljük az adatokat, kivéve, ha jogos érdekünk elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel vagy jogaival és szabadságaival szemben. Ha a jogos érdek a közvetlen üzletszerzés, akkor a tiltakozás mindig a közvetlen üzletszerzés céljából történő további feldolgozás megszüntetését eredményezi.

5.7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették, joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál. A Hatósággal és az adatvédelemmel kapcsolatos további információk közvetlenül a Hatóság honlapján, a www.uoou.cz oldalon találhatók.

__________________________________________________________________________

 1. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK A JOGOK GYAKORLÁSÁHOZ

6.1. Ha további kérdései vannak személyes adatainak általunk történő feldolgozásával kapcsolatban, forduljon hozzánk a tikaro@tikaro.cz e-mail címen. A 6. pontban leírt jogait közvetlenül is gyakorolhatja, ha üzenetet küld erre az e-mail címre, vagy ha írásbeli kérelmet küld a jelen dokumentum elején megadott címünkre. Felhívjuk figyelmét, hogy utólag kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy meggyőződjünk arról, hogy a kérelmet valóban Ön nyújtotta be, és hogy ésszerű módon ellenőrizzük személyazonosságát és kérését. Ugyanez vonatkozik a telefonos és hasonló kommunikációra is.

6.2. A dokumentum legfrissebb változata mindig megtalálható a következő weboldalon www.camellia-tea.eu. Ez a szöveg 2023.12.1-től hatályos.